Privacy

Inleiding
Golfboeken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website Golfboeken.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden behandeld conform de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Verstrekken van persoonsgegevens
Golfboeken.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Het is echter mogelijk dat Golfboeken.nl op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken.Golfboeken.nl zal in deze gevallen uitsluitend persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens verstrekt moeten worden.

Omgaan met persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mail adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Golfboeken.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u bij Golfboeken.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres, aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Uw rechten
Golfboeken.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Golfboeken.nl met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@golfboeken.nl. U kunt ook een bericht aan dit adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke goederen u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Als het niet nodig is om persoonsgegevens in cookies op te slaan, doet Golfboeken.nl dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Wijzigen van de privacyverklaring
Golfboeken.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.